Överflöd av syrgas är dödligt

Patienter som får syrgas i onödan löper större risk att dö i förtid, enligt ny forskning. Många experter anser dock att man inte ska luta sig för mycket på dessa nya rön.

Över 16 000 patienter har ingått i studien där har haft behov av akut vård. Det som studien inriktade sig på är risken att dö efter 1 månad i de fall patienter fått syrgas, trots att patienterna inte lidit av nedsatt syresättning.

Resultaten visar på att risken att dö i förtid ökar med 21 procent jämfört med patienter som fått syrgas på traditionellt sätt. Forskarna i studien menar att det finns behov av att studera området närmare för att erhålla bättre insikt i hur syrgas ger effekter på kroppen.

Forskare i Sverige menar till försiktighet ifråga om tolkning av resultaten. Studien är välgjord, men den visar inte heller att det är skadligt med syrgas i normala mängder. Resultatet av studien bygger i stort på resultaten från patienter med en variation av diagnoser. Därför blir resultaten svårtolkade.

En svensk studie tog nyligen upp gränsvärden för när syrgasbehandling ej längre ger någon nytta. Slutsatsen innebär att patienter med en syremättnad på över 90% inte har någon nytta av syrgas.
 

Möjlighet att skapa mänskliga öron

Kinesiska forskare har genom en 3D-skrivare lyckats få fram öron som framgångsrikt transplanterats på patienter.

För att odla fram öronen har forskarna tagit celler från patientens öron som de i 3 månader odlat i en form. Patienterna har lidit av en ovanlig sjukdom som innebär att örat bryts ner. Cellerna de tagit har kommit från en frisk del av örat.
 

Berg och dalbana bra för hälsan.

En amerikans läkare märkte av en konstig gemensam faktor till förbättring hos sina patienter. De som hade besökt Disneyland verkade må mycket bättre i sin sjukdom

Läkarens arbete är inriktat på djur- och gallsten. Åkommor som är otroligt smärtsamma för patienten. Sjukdomarna beror på stenar som måste komma ut den naturliga vägen genom urinröret, vilket gör mycket ont. Hans patienter verkade dock må mycket bättre efter att de besökt Disneyland och åkt berg- och dalbana. Det forskaren kom fram till är att när kropen utsätts för de krafter som orsakas i en berg- och dalbana, skakas stenarna loss.

Arbetet att omsätta detta i praktiken till en behandlingsform är redan igång. Fördelen som upptäcktes är att de är just de små stenarna, som riskerar att växa till sig, som berg och dalbanan eliminerade.
 

Antibiotika

Antibiotikans historia sträcker sig tillbaka ända till 1500-talet. Då användes kvicksilver för att ta död på tex syfilis. Behandlingen var dock väldigt farlig. Idag används används andra typer av antibiotika, en medicin som betytt otroligt mycket för människans välbefinnande och överlevnad.

Antibiotika innebär ämnen som skapats av organismer för att döda andra organismer. Med det sagt så måste en antibiotika kunna förstöra bakterier. Världens mest kända antibiotika, penicillin, är en mögelsvamp som förstör bakteriens celler.

Ett stort problem nu för tiden är bakteriers förmåga att skapa resistens mot antibiotika. Människan blir aldrig resistent mot antibiotika, det är en vanlig missuppfattning. Utan det är alltid bakterien som utvecklas resistans. En resistent bakterie kan därför smittas mellan människor.
 

Botox

Botulinumtoxin är ett väldigt starkt gift, från ordet “toxin”, som verkar på nerverna. I en mycket försvagad form har den många användningsområden inom sjukvården.

Eftersom botox angriper nerverna och reducerar nervimpulserna kan den medicinskt användas för att kontrollera kroppens signaler. Personer med kraftigt oönskade svettningar kan behandlas med botox. Botox reducerar då signalerna till svettkörtlarna i det området man behandlar. Fördelen med botox är att den alltid verkar lokalt där den injiceras.

Botox kan även användas för att stanna upp kroppens åldringsprocess och utvecklandet av rynkor. Man kan säga att botox minskar rörelserna i det området som behandlas och huden kan då vila utan upprepande rörelser som skapar veck. Behandlingar med botox i Stockholm utförs bland annat av www.beyourbeststockholm.se.
 

Personlig assistans för MS sjuka

Multipel skleros är en nervsjukdom som inte går att bota. Sjukdomen angriper centrala nervsystemet och leder till att kroppens rörlighet och funktion reduceras. Även om den inte går att bota så finns det idag många olika typer av mediciner som bromsar sjukdomens utveckling. Sjukdomen kommer i skov med en post försämring som resultat. Patienter med MS utvecklas ofta en betydande funktionsnedsättning. Patienter med MS blir ofta väldigt trötta.

Om man lider av MS och utvecklar funktionsnedsättning har man rätt att få hjälp av personliga assistenter. Assistansbolaget www.carelli.se kan bistå dig med att ansöka om personlig assistans från Försäkringskassan.